PROMOTION

POP UP BOOTH #01

    ชุดบูทสำเร็จรูปพร้อมงานพิมพ์ ถอดประกอบได้ จัดเก็บง่ายพร้อมกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์, ใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง เหมาะกับติดตั้งบนพื้นที่ขนาด 3x3ม.

(ฉากหลังสูง 154ซม.)

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและงานออกแบบ

POP UP BOOTH #02

    ชุดบูทสำเร็จรูปพร้อมงานพิมพ์ ถอดประกอบได้ จัดเก็บง่ายพร้อมกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์, ใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง เหมาะกับติดตั้งบนพื้นที่ขนาด 3x3ม.

(ฉากหลังสูง 230ซม.)

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและงานออกแบบ

POP UP BOOTH

#03

    ชุดบูทสำเร็จรูปพร้อมงานพิมพ์ ถอดประกอบได้ จัดเก็บง่ายพร้อมกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์, ใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง เหมาะกับติดตั้งบนพื้นที่ขนาด 3x6ม.

(ฉากหลังสูง 230ซม.)

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและงานออกแบบ

GRAPHIC DESIGN

            รับออกแบบงานกราฟิก นามบัตร, ใบปลิว, สื่อสิ่งพิมพ์, ฉากถ่ายภาพ, ฉากเวที หรือโครงสร้างแปลนงานอีเว้นท์แบบสามมิติ

tag : Exhibition Booth, event organizer, เกมให้เช่า, รับออกแบบและผลิตบูท, ออแกไนท์เซอร์เชียงใหม่